de site wordt gesponsord door www.cns-it.nl

logo_CNSit

Europees Medisch Paspoort

Is er Risico verbonden?

Daarnaast dient u alert te zijn op tekenen van NDI in risicosituaties zoals bij dreigende uitdroging (bijvoorbeeld buikgriep) of bij operatieve ingrepen. Kinderen in zulke situaties hebben meer kans op uitdroging.

Voor het oudere kind is het natuurlijk van belang dat hij/zij goed ge´nformeerd wordt over NDI en de aspecten van de erfelijkheid. Hierbij kan de kinderarts u helpen.

Laat onderwijzend personeel op school weten van uw kind met Neurogene Diabetes Insipidus.
Kinderen kunnen plotseling naar de WC gaan of veel gaan drinken. Ook hier kunnen problemen voorkomen worden door er van tevoren rekening mee te houden.

Terug