de site wordt gesponsord door www.cns-it.nl

logo_CNSit

Europees Medisch Paspoort

Hoe ga je om met de dagelijkse gevolgen van Neurogene Diabetes Insipidus ?

De symptomen van de aandoening nemen gewoonlijk af zodra de behandeling met de synthetische vasopressine is begonnen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de symptomen van overmatige dorst en vochtuitscheiding echter tijdelijk terugkomen.
Wanneer bij verkoudheid de opname door het neusslijmvlies wordt bemoeilijkt, vermindert de uitwerking van de synthetische vasopressine. Als dit regelmatig voorkomt, kan in overleg met de behandelend arts de dosering of de frequentie daarvan worden opgevoerd.
De tijdelijke terugkeer van de symptomen kan voor de patiŽnt vervelend zijn omdat deze zich op ongelegen momenten kunnen voordoen, bijvoorbeeld op school of tijdens het winkelen. Het is dan ook verstandig hiermee altijd rekening te houden.
Bij schoolgaande kinderen is het belangrijk dat het personeel op de hoogte is van het plotseling moeten drinken of naar de wc moeten gaan. Ook hier kunnen problemen voorkomen worden door er van te voren rekening mee te houden.
Een overdosering van synthetische vasopressine is mogelijk. De patiŽnt wordt dan slaperig en plast niet. Het is van belang om bij dergelijke symptomen de arts op de hoogte te stellen, zodat een goede controle en instelling van de doses vasopressine plaatsvindt en de behandelingstechniek kan worden bijgesteld.