de site wordt gesponsord door www.cns-it.nl

logo_CNSit

Europees Medisch Paspoort

Aan de telefoon, per e-mail of per brief


Alle contactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht. De algemene regel is: alles wat wij aan de telefoon, per e-mail of per brief vernemen behandelen wij vertrouwelijk.

Er worden geen gegevens over clienten aan derden verstrekt zonder toestemming van deze client. Deze regel geldt niet voor intern overleg. Voor overleg met externe hulpverleners is wel toestemming van de betreffende client nodig. Wij gaan niet in op van verzoeken van clienten om derden te bellen, mailen of schrijven. Ze informeren de beller, mailer of schrijver dat hij/zij aan de betreffende persoon kan doorgeven dat deze ons kan bellen, mailen of schrijven.

Wij vinden het wel belangrijk om de verschillende vragen uit de samenleving te volgen en te registreren. Zo wordt er bijgehouden over welke onderwerpen er gebeld of gemaild wordt. Door het verzamelen van dit soort gegevens wordt er een registratie bijgehouden voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem en niet tot een persoon te herleiden.